Bulletin advokacie: K použitelnosti soukromých záznamů jako důkazu v trestním řízení

Právní úpravu použitelnosti obrazových, zvukových a jiných záznamů, předložených osobami od orgánů činných v trestním řízení odlišných, současná právní úprava neobsahuje a chybí i explicitní právní úprava postupu při vyhledávaní, opatřování a předkládání takových záznamů. Na druhou stranu je zřejmé, že zákonná pravidla upravující postup orgánů činných v trestním řízení se na případy, kdy jsou tyto důkazy opatřeny a předloženy soukromými osobami, neuplatní, a to ani analogicky.

Z hlediska použitelnosti důkazů obsahem soukromých nahrávek je tak třeba vycházet z obecných zásad a soudních rozhodnutíCelý článek zde.

Zpět na hlavní stránku