JUDr. Petra Zaoralová, Ph.D.

Specialistka
nejen na
trestní právo

O mně

Jsem advokátka s mnohaletou praxí z předních českých a mezinárodních advokátních kanceláří. Nabízím vysoce kvalifikované právní služby české i zahraniční klientele. Mám jedinečné zkušenosti v oboru trestního práva zejména v oblasti obhajoby fyzických a právnických osob a zastupování poškozených, a to včetně trestní odpovědnosti právnických osob a criminal compliance. Před založením vlastní kanceláře jsem více než čtyři roky zajišťovala v renomované advokátní kanceláři Seifert a partneři, s.r.o. se specializací na trestní právo trestněprávní agendu pro největší českou advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS, s.r.o.

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, později působila v akademické sféře, kde jsem složila také rigorózní a doktorskou zkoušku z oboru trestního práva. V rámci svého akademického působení jsem se věnovala pedagogické a vědecké činnosti, vystoupila na množství odborných konferencí a jsem autorkou mnoha odborných publikací. Pomáhám klientům řešit složitou právní problematiku v České republice. 

Advokátní kancelář ZAORALOVÁ LEGAL se specializuje na obor trestního práva. Svým klientům poskytuje právní poradenství dále v oblastech sporné agendy, občanského a obchodního práva. Exkluzivně spolupracuje s přední advokátní kanceláří s globálním dosahem CERHA HEMPEL Kališ & Partners.

 

služby

Pomůžu Vám v trestním řízení při obhajobě fyzických a právnických osob, zastupování poškozených. Obchodní společnosti zajistím trestněprávní ochranu prostřednictvím criminal compliance programům. V oblastech civilního, obchodního práva a sporné agendy nabízím komplexní právní pomoc obchodním korporacím a jednotlivcům. Samozřejmostí je citlivé a profesionální řešení Vašeho případu. Zakládám si na profesionálním a lidském přístupu. Pomáhám lidem řešit jejich právní problémy a hájit jejich práva.

Jsem zde pro Vás.

S čím vám mohu pomoci

trestní právo

 • Obvinění či podezřelí z trestných činů
  • Obhajoba fyzických a právnických osob
  • Právní pomoc při úkonech trestního řízení
 • Poškození
  • Zastupování poškozených
  • Uplatnění a vymáhání nároku na náhradu škody
  • Právní pomoc při úkonech trestních řízení
 • Obchodní společnosti
  • Criminal compliance programy
  • Interní vyšetřování
  • Obhajoba právnických osob
  • Zastupování poškozených právnických osob, uplatnění a vymáhání nároku na náhradu škody
 • Trestní oznámení
  • Právní pomoc při sepisu trestního oznámení
  • Zastupování v trestním řízení
 • Právní memoranda a stanoviska
 • Hospodářská kriminalita
 • Daňová kriminalita

občanské právo

 • Smlouvy
  • Darovací smlouva
  • Kupní smlouva
  • Nájemní smlouva
  • Smlouva o zápůjčce
 • Nemovitosti
 • Pracovněprávní agenda (včetně whistleblowingu a interního vyšetřování)
 • Žaloby poškozených trestným činem na náhradu škody či nemajetkové újmy
 • Ústavní stížnost

Spory

 • Návrh možností řešení sporu
 • Předžalobní výzva
 • Zastupování v soudním řízení
 • Odvolání proti rozhodnutí soudu
 • Dovolání
 • Ústavní stížnost

Obchodní právo

 • Založení společnosti
 • Start-upy
 • Stanoviska a návrhy řešení právních problémů
 • Sepis listin
 • Valné hromady a korporátní změny společností

ceník

 • Odměna za poskytování právních služeb je stanovena na základě individuální dohody s klientem; tato je vždy konkretizována v rámci úvodní konzultace, a to zejména v závislosti na skutkové a právní složitosti věci.
 • Klient na počátku spolupráce vždy obdrží odhad časové a finanční náročnosti poskytovaných služeb a je o těchto skutečnostech průběžně informován po celou dobu spolupráce. 
 • K odměně za poskytování právních služeb je připočteno DPH.

Blog

Média a publikace

reference

Ozvěte se mi

JUDr. Petra Zaoralová, Ph.D., advokátka

Týn 639/1, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 081 20 781
DIČ: CZ9151283306

Tel.: +420 731 482 327
DS: f3q5uvk
Email: zaoralova@zaoralovalegal.cz

bankovní účet č.: 1205180003/2700
vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s