JUDr. Petra Zaoralová, Ph.D.

Specialistka
nejen na
trestní právo

o nás

Advokátní kancelář ZAORALOVÁ LEGAL poskytuje vysoce kvalitní právní služby v oboru trestního práva, zejména v oblasti obhajoby fyzických a právnických osob a zastupování poškozených, a to včetně trestní odpovědnosti právnických osob a poradenství v oblasti criminal compliance.

Právní služby poskytujeme s vysokou profesionalitou, která vychází z mnoholetých profesních zkušenosti s úspěšným vedením trestních kauz. Dlouhodobě se zaměřujeme zejména na hospodářskou a majetkovou kriminalitu a white collar crime.  Věnujeme se i dalším právním odvětvím jako občanské právo, obchodní právo včetně právního poradenství v oblasti insolvencí. 

Vysoce kvalifikované právní služby poskytujeme české i zahraniční klientele. Zakládáme si na individuálnímu přístupu ke každému klientovi.

Advokátní kancelář ZAORALOVÁ LEGAL byla založena JUDr. Petrou Zaoralovou, Ph.D. v roce 2022, která před založením vlastní kanceláře několik let působila v renomované advokátní kanceláři se specializací na trestní právo, ve které zajišťovala trestněprávní agendu pro největší českou advokátní kancelář. JUDr. Petra Zaoralová, Ph.D. získala v rámci soutěže Právník roku 2023 Cenu Václava Mandáka za článek o použitelnosti soukromých záznamů.

Exkluzivně spolupracujeme v oblasti trestního práva s přední advokátní kanceláří s globálním dosahem CERHA HEMPEL Kališ & Partners.

právní specializace

Pomůžeme Vám v trestním řízení při obhajobě fyzických a právnických osob a zastupování poškozených. Obchodním společnostem zajistíme trestněprávní ochranu prostřednictvím criminal compliance programů.  

V oblastech civilního práva, obchodního práva a sporné agendy nabízíme komplexní právní pomoc obchodním korporacím a jednotlivcům. Samozřejmostí je citlivé a profesionální řešení Vašeho případu. Zakládáme si na profesionálním a lidském přístupu. Pomáháme lidem řešit jejich právní problémy a hájit jejich práva. Jsme zde pro Vás.

Služby a reference

Pomůžeme Vám v trestním řízení při obhajobě fyzických a právnických osob, zastupování poškozených.
Více..

Od založení společnosti, sepis listin, přes řešení právních problémů, až po trestněprávní ochranu.
Více..

Efektivní a profesionální pomoc s právními problémy v oblasti občanského práva s lidským a citlivým přístupem. Více..

Právní služby pro jednotlivce i společnosti v řešení sporů, od předžalobní výzvy až po zastupování u soudu. Více..

ceník

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena na základě individuální dohody s klientem; tato je vždy konkretizována v rámci úvodní konzultace, a to zejména v závislosti na skutkové a právní složitosti věci.

Klient na počátku spolupráce vždy obdrží odhad časové a finanční náročnosti poskytovaných služeb a je o těchto skutečnostech průběžně informován po celou dobu spolupráce. 

K odměně za poskytování právních služeb je připočteno DPH.

Blog

Dohoda o vině a trestu – jistota nebo gambl ?

Stanete-li se obviněným z trestného činu, může Vám státní zástupce, a to i prostřednictvím policejního orgánu, nabídnout sjednání dohody o vině a trestu. O uzavření dohody o vině a trestu je ale v praxi častěji vhodné v určitých případech usilovat z Vaší strany.  Co...

Celý článek...

reference

Ozvěte se nám

JUDr. Petra Zaoralová, Ph.D., advokátka

nám. I. P. Pavlova 1785/3, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO: 081 20 781 / DIČ: CZ9151283306
DS: f3q5uvk

Bankovní účet č.: 1205180003/2700
vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s