Spory

Právní služby pro jednotlivce i společnosti v řešení sporů, od předžalobní výzvy až po zastupování u soudu.

Návrh možností řešení sporu
Předžalobní výzva
Zastupování v soudním řízení
Odvolání proti rozhodnutí soudu
Dovolání
Ústavní stížnost