trestní právo

Pomůžeme Vám v trestním řízení při obhajobě fyzických a právnických osob, zastupování poškozených.

Obvinění či podezření z trestných činů
 • Obhajoba fyzických a právnických osob
 • Právní pomoc při úkonech trestního řízení
Poškození
 • Zastupování poškozených
 • Uplatnění a vymáhání nároku na náhradu škody
 • Právní pomoc při úkonech trestních řízení
Obchodní společnosti
 • Criminal compliance programy
 • Interní vyšetřování
 • Obhajoba právnických osob
 • Zastupování poškozených právnických osob, uplatnění a vymáhání nároku na náhradu škody
Trestní oznámení
 • Právní pomoc při sepisu trestního oznámení
 • Zastupování v trestním řízení
Právní memoranda a stanoviska
Hospodářská a daňová kriminalita

Reference a úspěšné případy

Hospodářská kriminalita
 • obhajoba fyzických a právnických osob
Legalizace výnosů z trestné činnosti
 • obhajoba fyzických osob v případech se škodou v rozsahu vyšších stovek mil. Kč
Zastupování poškozených
 • zajištění přiznání nemajetkové újmy pozůstalým v řádu několika mil. Kč v trestním řízení
Daňová kriminalita
 • zejména zkrácení daně (např. spotřební daně v řádu desítek miliónů Kč)
Podvody
 •  
Interní vyšetřování
 • interní vyšetřování pro známou zahraniční korporaci včetně výslechů svědků, analýzy důkazů, ukončování pracovního poměru, posouzení aktivace oznamovací povinnosti orgánům činným trestným v trestním řízení
Dopravní nehody
 • zastupování poškozených s vymožením náhrady nemajetkové újmy a obhajoba viníků s maximální možnou eliminaci trestněprávních a majetkových dopadů
Veřejné zakázky
 • v řádech stovek miliónů
Memoranda a právní posouzení
 • zpracování právního posouzení s analýzou trestněprávních dopadů včetně detailního posouzení rizik nepodání trestního oznámení při zjištění trestné činnosti uvnitř společnosti