Náš tým

JUDr. Petra Zaoralová, Ph.D., advokátka

Petra Zaoralová je advokátka s mnohaletou praxí z předních českých a mezinárodních advokátních kanceláří a zakladatelka kanceláře. Má jedinečné zkušenosti v oboru trestního práva v oblasti obhajoby fyzických a právnických osob, zastupování poškozených, včetně hospodářské kriminality, trestní odpovědnosti právnických osob a criminal compliance. Věnuje se také publikační činnosti a odborným komentářům.

Petra Zaoralová před založením vlastní kanceláře několik let působila v renomované advokátní kanceláři Seifert a partneři, s.r.o. se specializací na trestněprávní agendu a zajišťovala trestněprávní služby pro největší českou advokátní kancelář Havel & Partners, s.r.o.

Petra Zaoralová působila v akademické sféře Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde po absolvování magisterského studia složila také rigorózní a doktorskou zkoušku z oboru trestního práva. V rámci svého akademického působení se věnovala pedagogické a vědecké činnosti, vystoupila na množství odborných konferencí a je autorkou mnoha odborných publikací.

Mgr. Johannes Röll, advokátní koncipient

Johannes Röll má několikaletou praxi v různých právních odvětvích. Má zkušenosti v oblasti trestního práva, soudního vymáhání pohledávek, exekucí a insolvencí. Specifické zkušenosti má v oblasti ESG a ochrany oznamovatelů.

V praxi se zaměřuje na právní poradenství v oboru trestního práva a věnuje se i občanskému a obchodnímu právu a zejména sporům. 

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde úspěšně obhájil diplomovou práci, ve které se věnoval Kriminologickým aspektům korupce.