Jiří Jelínek a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté

Kolektivní monografie zevrubně zkoumá a hodnotí právní úpravu a aplikaci trestní odpovědnosti právnických osob v České i Slovenské republice po pěti letech její účinnosti a přichází s novými poznatky a podněty. Kniha je dostupná zde.

Petra Zaoralová přispěla svoji kapitolou s názvem Odklony v řízení proti právnickým osobám v kolektivní monografii. Leges, 2017, ISBN: 978-80-7502-205-9, s. 197 – 211

Zpět na hlavní stránku