Právní rádce: Nevyužívaný institut dohody o vině a trestu.

Angloamerický institut tzv. vyjednané spravedlnosti není příliš oblíbený. Připomínky odborné veřejnosti se dnes, více než tři a půl roku od jeho zavedení, ukazují částečně důvodnými.

Angloamerický institut tzv. vyjednané spravedlnosti přinesl do českého právního řádu zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. řád„), a některé další zákony, s účinností od 1. září 2012. Český trestní proces tak byl obohacen o nový alternativní způsob řešení trestních věcí, tj. možnost uzavřít tzv. dohodu o vině a trestu.

Článek je dostupný zde.

Zpět na hlavní stránku