Právník roku 2023 – Cenu Václava Mandáka získal článek o použitelnosti soukromých záznamů

Již po sedmé byla na slavnostním galavečeru Právníka roku, který se konal v pátek 17. května 2024 v pražském Obecním domě, mimosoutěžně udělena cena za nejlepší odborný článek publikovaný v časopise Bulletin advokacie (BA) v předcházejícím roce, tzv. „Cena Václava Mandáka“. Tu získaly za článek „K použitelnosti soukromých záznamů jako důkazu v trestním řízení“, uveřejněném […]

Forum24: Nízký trest pro Cimického? Průběh soudu věc může změnit, půjde hlavně o výpovědi obětí

Obžalobou vznesená obvinění vůči psychiatru Janu Cimickému jsou závažná s ohledem na jejich povahu, dlouhodobost a četnost případů. Trest navrhovaný obžalobou je poměrně mírný, avšak odráží aktuálně zvolenou právní kvalifikaci jednání, které nemusí být finální a může se v průběhu hlavního líčení měnit.  Dle obžaloby se měl psychiatr Cimický dopustit v průběhu své psychiatrické praxe sexuálního obtěžování svých […]

AdvokátníDeník.cz: Petra Zaoralová rozšiřuje služby CERHA HEMPEL o oblast trestního práva

Advokátní kancelář CERHA HEMPEL Kališ & Partners nově nabízí svým klientům služby v oblasti trestního práva, a to včetně trestní odpovědnosti právnických osob a hospodářské a daňové kriminality. Trestněprávní služby bude poskytovat ve spolupráci s JUDr. Petrou Zaoralovou, Ph.D., advokátkou a specialistkou na tuto oblast. Petra Zaoralová, díky svým předchozím zkušenostem z renomovaných advokátních kanceláří, bude klientům poskytovat služby zejména v otázkách obhajoby […]

Bulletin advokacie: K použitelnosti soukromých záznamů jako důkazu v trestním řízení

Právní úpravu použitelnosti obrazových, zvukových a jiných záznamů, předložených osobami od orgánů činných v trestním řízení odlišných, současná právní úprava neobsahuje a chybí i explicitní právní úprava postupu při vyhledávaní, opatřování a předkládání takových záznamů. Na druhou stranu je zřejmé, že zákonná pravidla upravující postup orgánů činných v trestním řízení se na případy, kdy jsou […]

Leges, monografie: Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Zákon č. 161/1961 Sb., trestní řád („trestní řád“ či „tr. řád“), stanoví poměrně podrobná pravidla při opatřování důkazů obsahem soukromých nahrávek orgány činnými v trestním řízení.[1] Nelze též přehlédnout, že právě výklad těchto pravidel je v současné době velmi frekventovaným tématem, kterému se dostává značné pozornosti jak ze strany rozhodovací praxe soudů,[2] tak prostřednictvím erudovaných […]

Jiří Jelínek a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté

Kolektivní monografie zevrubně zkoumá a hodnotí právní úpravu a aplikaci trestní odpovědnosti právnických osob v České i Slovenské republice po pěti letech její účinnosti a přichází s novými poznatky a podněty. Kniha je dostupná zde. Petra Zaoralová přispěla svoji kapitolou s názvem Odklony v řízení proti právnickým osobám v kolektivní monografii. Leges, 2017, ISBN: 978-80-7502-205-9, s. 197 – […]

Právní rádce: Nevyužívaný institut dohody o vině a trestu.

Angloamerický institut tzv. vyjednané spravedlnosti není příliš oblíbený. Připomínky odborné veřejnosti se dnes, více než tři a půl roku od jeho zavedení, ukazují částečně důvodnými. Angloamerický institut tzv. vyjednané spravedlnosti přinesl do českého právního řádu zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. […]